klaun
 
Česky Slovensky Deutsch English
 
 
 
 

tlf. 0903 129 133

Hľadať:

OBCHODNÉ PODMIENKY
AKO OBJEDNÁVAŤIdentifikácia predávajúceho

Mgr. Michaela Čuhárová – salón MICHAELA
Bernolákova 356/26
914 41 Nemšová

IČO: 36880272
DIČ: 1032733449

Banka: Tatrabanka a.s., Trenčín
č.ú.: SK18 1100 0000 0026 1709 4712

E-mail: ptakoviny.sk@gmail.com

tel. +421-903-129133
tel. +421-905-349740

Nie som platiteľom DPH

Spotrebiteľ - (kupujúci) - objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.sk.ptakoviny.biz , e-mailom, vrátane objednávky cez e-shop.

Úvodné informácie

Objednaním tovaru uvedeného na internetovej stránke www.sk.ptakoviny.biz , vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre internetový obchod v znení platnom ku dňu odoslania objednávky predávajúcemu.

Opis tovaru a jeho objednávanie:

1. Tovar predávajúceho je opísaný na internetovej stránke. Pri každej položke je uvedené jej vyobrazenie, popis a cena s DPH.

2. Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.

3. Pri objednávaní tovaru cez internetovú stránku má kupujúci možnosť sa zároveň zaregistrovať. Pri registrácií si kupujúci zvolí prihlasovacie meno a heslo. Svoje údaje zadané pri registrácií a heslo si môže kupujúci po prihlásení meniť.

4. Tovar je možné objednávať aj bez zaregistrovania sa na internetovej stránke vyplnením požadovaných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail).

5. Kupujúci si vyberie tovar uvedený na internetovej stránke a jeho zakliknutím ho vloží do nákupného košíka. Počet a druh položiek tovaru je možné kupujúcim meniť až do definitívneho odoslania objednávky predávajúcemu. Kupujúci v objednávke uvedie spôsob platby za tovar ,ako aj spôsob doručenia tovaru.

7. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu bezodkladne zaslaný automaticky vygenerovaný email na ním uvedenú emailovú adresu, ktorým je potvrdené doručenie objednávky predávajúcemu.

8. Objednávka kupujúceho sa považuje za prijatú až po tom, čo predávajúci kupujúcemu na jeho emailovú adresu potvrdí, že prijíma túto objednávku a informuje kupujúceho najmä o predpokladom termíne doručenia tovaru.

9. Objednávku môže kupujúci zrušiť prostredníctvom emailu. Potvrdenie o zrušení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu emailom.

Cena tovaru a platobné podmienky

1. Cena tovaru s DPH je uvedená pri každej položke na internetovej stránke. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.

2. Tovar ktorý je skladom obvykle expedujeme do jedného týždňa. Dodávky tovaru, ktoré sú na objednávku sa pohybujú v rozmedzí 2-4 týždňov. Pokiaľ by sa stalo, že nebudeme schopný nejakú položku do 4 týždňov dodať, budeme Vás o tom telefonicky informovať.

3. Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým chce uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Kúpnu cenu je možné uhradiť vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho alebo na dobierku. V prípade, že si kupujúci zvolí úhradu kúpnej ceny vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu detaily týkajúce sa účtu, na ktorý je potrebné uhradiť kúpnu cenu. Pri úhrade na dobierku zašle predávajúci kupujúcemu tovar na ním zadanú adresu a kupujúci uhradí kúpnu cenu až pri preberaní tovaru. V prípade osobného odberu na odbernom mieste nie je možné vykonať úhradu kúpnej ceny v hotovosti a v čase preberania tovaru na odbernom mieste už musí byť kúpna cena pripísaná n a účet predávajúceho, inak nebude tovar kupujúcemu vydaný.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým mu má byť tovar doručený a miesto, na ktoré mu má byť tovar doručený. Tovar môže byť doručený prostredníctvom Packeta Slovakia

- štandardný balík - platba dobierkou - prepravné a balné 3,50 EUR
- štandardný balík - platba vopred - prepravné a balné 2,50 EUR
- tovar v hodnote nad 50 EUR – poštovné a balné zdarma

- nadmerný balík - platba dobierkou - prepravné a balné 5,30 EUR
- nadmerný balík - platba vopred - prepravné a balné 4,30 EUR
- tovar v hodnote nad 70 EUR – poštovné a balné zdarma

alebo prosredníctvom kuriérskej služby Slovak Parcel Service s.r.o. – dodanie tovaru do 24hodín od vyexpedovania tovaru.

- platba dobierkou – prepravné a balné 5,50 EUR
- platba vopred – prepravné a balné 4,80 EUR
- tovar v hodnote nad 100 EUR – poštovné a balné zdarma

alebo prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. – dodania tovaru od 1 – 4 pracovných dní

- platba dobierkou – prepravné a balné 4,30 EUR
- platba vopred – prepravné a balné 2,50 EUR
- tovar v hodnote nad 70 EUR – poštovné a balné zdarma

V prípade osobného odberu na odbernom mieste sa náklady na prepravu nehradia. Kupujúci si môže vopred objednaný tovar vyzdvihnúť na odbernom mieste Mgr.Michaela Čuhárová, Bernoláková 26, 914 41 Nemšová po telefonickom dohovore.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať písomnou formou na e-mail ptakoviny.sk@gmail.com.
2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu vrátiť tovar do 14 kalendárnych dní. Je možné vrátiť iba tovar ktorý je nepoužívaný, nepoškodený, v originálnom obale (pokiaľ je v takom dodávaný). Po vrátení takéhoto tovaru bude kupujúcemu vrátená plná čiastka hodnoty tovaru, za akú ho zakúpil. Čiastka vynaložená na prepravu a používanie obalových materiálov vrátená nebude. Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru zaslaného mu na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a  vracia sa späť.
Formulár ke stažení: Formulár

Záruka, reklamácie

1. Na celý sortiment tovaru je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Pred odoslaním tovaru na reklamáciu kupujúci informuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu ptakoviny.sk@gmail.com. Reklamovaný výrobok kupujúci odošle na adresu sídla predávajúceho /uvedená na faktúre/ K reklamovanému výrobku priloží kópiu faktúry. Predávajúci sa zaväzuje na reklamáciu reagovať ihneď po prevzatí reklamovaného tovaru a to e-mailom alebo telefonicky,a následne vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní.
3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo nový tovar.
4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci.
5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci je povinný vrátiť plnú výšku hodnoty tovaru za akú ho kupujúci zakúpil.
6. Reklamácie tovaru sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Podmienky ochrany osobných údajov:

I. Základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba: „GDPR”) je:
  Mgr. Michaela Čuhárová - salón MICHAELA, IČO: 36880272
  zo sídlom Bernolákova 356/26, 914 41 Nemšová (ďalej iba „správca“):
 2. 1. Kontaktné údaje správcu sú:
  email: ptakoviny.sk@gmail.com
  telefón: +421 903 129 133
 3. Osobnými údajmi sa  rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorá môže priamo, či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo společenskej identity tejto fyzické osoby.
 4. Správca nemenoval osobu poverenú ochranou osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie zpracovávaných osobných údajov
 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel zpracovánia osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom zpracovánia osobných údajov je
  • plnenie zmluvy mezi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť
  • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov Heureka v rámci programu overené zákazníkom, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame vždy, keď u nás nakúpíte, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkom vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využíváme spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz/sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare s Vašou e-mailovou adresou. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytnuté žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkom môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazov v e-maili s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov
 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďaľšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo mezinárodným organizáciám.

VI. Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
  • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobných údajov dľa čl. 17 GDPR
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu dľa čl. 21 GDPR
  • právo na prenositeľnosť údajov dľa čl. 20 GDPR
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písemne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložíšť a úložíšť osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámili/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


 
Zobraz košík

Položiek v košíku:
0
Spolu:
0 EUR

Uživateľ
Neprihlásený

Informácie o našej firme:
Mgr. Michaela Čuhárová – salón MICHAELA
Bernolákova 356/26
914 41 Nemšová
Slovenská republika

IČO: 36880272
DIČ: 1032733449

Tel: +421-903-129133
+421-905-349740

E-mail:
ptakoviny.sk@gmail.com

1
KATALOG
V našej ponuke nájdete následujúce vtákoviny:
smile
Naše tipy
Pálenie čarodejnic
Mikuláš čert anjel
Halloween
Sviatky a narodeniny
Pre vašu party
Pre filmových maniakov
Karnevalové kostýmy
Sexy kostýmy
Karnevalové doplnky
Masky
Škrabošky
Parochne
Nechutnosti
Hmyz
Kanadské žartíky
Darčeky pre ...
Alkoholové darčeky
Sexy darčeky
Drevené darčeky
Dekorativní obrázky
Ceduľky a samolepky
Textil s potlačou
Ostatné vtákoviny
Svadobné dekorácie
Hračky